maandag 27 september 2021

Samen lezen!

We vinden lezen op onze school heel erg belangrijk. De leerlingen verrijken hiermee hun woordenschat en versterken hun taalvaardigheden.
Naast het dagelijkse kwartierlezen, lezen wij ook nog eens samen met het tweede leerjaar.
Het zesde leerjaar luistert en leest mee met de jongere leerlingen. Ze helpen hen met het uitspreken van bepaalde woorden alsook met hun intonatie en woordbegrip. En ze doen dit erg plichtsbewust en super goed! Blijf zo doorgaan! 
Geen opmerkingen: