vrijdag 18 maart 2022

Kookactiviteit Broederlijk Delen

We proberen ons bewust te zijn van wat er zich in andere landen afspeelt. Dit jaar werken we met Broederlijk delen rond Colombia. De leerlingen leren bij over het land en de gewoontes. We leren Isis kennen die zelf naar een duurzaamheidsschool gaat. Zij wil ons bewust maken van hoe we duurzaam kunnen leven en zo de natuur nog meer kunnen respecteren. 

We kregen een opdracht om samen te koken en dan ons gerecht te delen met de parallelklas. 
6A koos ervoor om arepa's te maken, dit is een typisch Colombiaans gerecht. Het is een soort van maisbroodje. We sneden heel wat groentjes en konden zo onze arepa's heerlijk beleggen. 

6B koos ervoor om brownies en moelleux te maken. 
We hebben natuurlijk de beide gerechten gedeeld met de andere klas en er een heerlijke ;) vrijdagmiddag van gemaakt! 


Geen opmerkingen: